Pilates

Grunden för tekniken är stabilisering av bäckenet och kontroll av de nedre djupa bukmusklerna så att hållningen får stöd i sittande, stående och i rörelse.
Via bäckenets korrekta placering och magens styrka kan ryggen räta på sig. Utifrån det kan benen få kraft, stöd och rörelsefrihet. Axlarna får möjlighet till god rörlighet via ryggens neutrala hållning. Andningen och fokus är viktigt genom övningarna.

Alla rörelser har sitt ursprung från bäckenet och kraften riktas därifrån och ut precis som navet på hjulet och ekrarna därifrån.

Joseph Pilates ansåg att det är ekonomin och kvaliteten i rörelserna som är avgörande för god träningseffekt. Precision betyder mer än repetition och engagerar tanke och koncentration, vilket är det avgörande för att förändring och stöd av en rörelse.

Obalanserna i kropp och rörelse är ofta grundorsak till skador. Svagheter i kroppen har tendens att överutveckla andra delar av kroppen. Svaga områden stärks muskulärt och stöd för nya rörelsemönster ges istället så att skadan inte återkommer.

Som ung dansare startade Charlotte Fürst sina Pilatesstudier hos Annalena Bergström 1975.

Annalena Bergström startade med hjälp av Alan Herdman, London, Stockholms första Pilatesstudio, Body Control Studio, 1973.
Charlotte fortsatte Pilatesträningen hos Robert Fitzgerald i New York. Robert Fitzgerald var Allan Herdmans lärare. 
Robert Fitzgerald var elev till Joseph Pilates och Carola Trier. 
Den nyans av metoden Robert och Carola tog del av var mer organisk och till större hjälp för de som hade problem med överrörlighet och känsliga kroppar. Carola var ”doublejointed” som det hette, dvs överrörlig.  
Hos Robert tränade många dansare i alla genrer. 

Metoden är en bra träningsmetod för alla människor, med eller utan skador.

Denna träning, tillsammans med floor-barre, kom att bli grundstommen i Charlottes kunskap om rörelsen och kroppen.