Leg. Fysioterapeut

Charlotte Fürst arbetar med hållning och rörelseträning, Pilates, Zena Rommett Floor-barre Technique®, Rosen Movement, stabilisering, OMT-ortopedi, psykosomatik,  Rosenmetoden mm:

Stabilisering av bäcken och ländrygg 
-specifik träning av bäcken och ländryggsmuskulaturen, dvs bäckenbotten, transversus och multifiderna, enligt Paul Hodges. Instabilitet i ländrygg och bäcken samt smärtproblematik avhjälps
-rörelseträning för att stödja en bra hållning

Axlar
-Dr. Jan Nowaks Axelinaprogram. Specifika träningsprogram före och efter operation    
-rörelseträning för att stödja en bra hållning
-stärka bäcken och rygg så att axlar kan slappna av och falla på plats

Fötter
-fotproblem efter skador eller operationer
-hållningsrelaterade besvär
-gång och stå korrigering
-dansares problem

Psykosomatik, 
behandling kan ge
-avslappning och ökat välbefinnande
-kontakt med egna genuina känslor 
-insikt om grunden till stress som härbärgeras i kroppen
-möjligheter till förändring 
-bättre sömn och en möjlighet till att vila i det som är

Easy Movement/Rosenrörelser

Easy Movement eller Rosenrörelser som det ursprungligen hette är sjukgymnasten Marion Rosens övningar till inspirerande musik. Varje led påminns om sitt Easy Movement stödjer det friska och rörliga i kroppen utan ansträngning och prestation. Rörelserna stödjer en bra hållning, vilket kan ge avspänning och ökat välmående samt:
-andningen blir friare
-ökad cirkulation
-rörligheten påminns
-balans och styrka blir bättre
-lederna aktiveras och ledvätskan ökar
-koordination och kroppsmedvetenhet
ökar
-sömnen förbättras
    
Pilatesträning
 
Träningen sker liggandes och är avlastad, lugn och metodisk via individuellt anpassade program. Skonsamt fördelas rörelse och styrka i hela kroppen. Viktigt är att stärka bäckenet så att hållningen får stöd i sittande, stående och i rörelse.
Via bäckenet och nedre magens styrka kan ryggen räta på sig. Benen får kraft och stöd. Axlarna får möjlighet till god rörlighet via bäckenets korrekta placering. Andning och fokus är ett stöd genom övningarna.
Träningen har länge varit till stöd vid rehabilitering och används av dansare sedan tidigt.

Med känsla för kroppen | Charlotte Fürst - Enterprise Magazine
www.enterprisemagazine.se/.../med-kansla-for-kroppe...‎Translate this page
Till Charlotte Fürst kommer både friska och skadade personer för att träna med Pilatesredskap och för att ta del av välgörande Rosenbehandlingar och ...