Rosenmetoden

Det typiska för Rosenmetoden är en mjuk och tydlig beröring. Man använder händer som känner och förnimmer musklernas spänning. När avslappning sker och andningen fördjupas kan omedvetna känslor, förhållningssätt och minnen komma fram. 
Rosenterapeuten är tränad i att notera små förändringar i muskelspänningen och andningen. Du blir ofta mer medveten om sin kropp och den inre processen. Terapeuten svarar med ord och beröring vilket tillåter dig att kontakta djupare obearbetade känslor.

Under processen kan gamla invanda mönster och spänningar släppa. Detta kan ge en större känsla av välbefinnande, och känsla av att just få vara den man är.  

Möjligheter med Rosenmetoden:
-att få komma tillbaka till sig själv
-att lyssna på sig själv och se vad som är
-att vara tillåtande i det som är
-att få bättre rörlighet och välmående 
-fördjupar en känslomässig medvetenhet
-öppnar för personlig utveckling
-avslappning och minskad smärta

Många individer känner en klarhet och tydlighet i känslorna efter behandlingar i Rosenmetoden. Detta kan underlätta en avspänning och ge en förbättring av livskvalitén. 
Marion Rosen, sjukgymnast, skapade metoden. Marion gick lugnt och still abort 18 januari 2012, 97 år gammal.